top of page
آیا سقط با دارو خطر ابتلا به سرطان سینه در زن را افزایش می‌‌دهد؟

 

نشان داد نشده که روش‌های سقط با دارو اثری روی خطر ابتلا به سرطان سینه در فرد داشته باشند.به علاوه، هیچ دلیل پاتوفیزیولوژیکی وجود ندارد که شک به تاثیر روش‌های سقط با دارو بر روی سلامت سینه را توجیه کند. مطالعات متعددی قاطعانه نشان داده اند که هیچ ارتباطی‌ بین القای سقط ( به صورت کلی‌) و خطر سرطان سینه وجود ندارد

تا به امروز بزرگترین مطالعه روی این موضوع( شامل پرونده یک و نیم میلیون زن) در دانمارک انجام شده است. با استفاده از داده‌های سیستم ثبت ملی‌ سقط القا شده و سیستم ثبت سرطان دانمارک، محققین به این نتیجه رسیدند که سقط القا شده هیچ تاثیر کلی‌ بر روی سرطان سینه ندارد.بزرگی‌ اندازه و نحوه انجام این مطالعه، شاهدی قانع کننده بر این مدعی است که سقط القا شده خطر ابتلا به سرطان سینه را تحت تاثیر قرار نمی‌‌دهد و همچنین، مهر تأییدی است بر یافته‌های مطالعات فراوان کوچک تری که مداوما گزارش می‌‌کنند که سقط نه باعث سرطان سینه می‌‌شود و نه به پیشرفت آن کمک می‌‌کند.

 

 در سال ۲۰۰۳، انجمن ملی‌ سرطان در ایالات متحده یک کار گروه از بیش از ۱۰۰ تن‌ از برجسته‌ترین متخصصان حاملگی و سرطان سینه تشکیل داد. این متخصصان مطالعات موجود درباره ارتباط حاملگی و سرطان سینه، شامل مطالعاتی که اختصاصأ رابطه بین سقط خود به خودی و القا شده و سرطان سینه را بررسی‌ کرده بودند، را بازنگری کردند. این بازنگری شامل مطالعات جمعیت محور، کلینیکی، و حیوانی می‌‌شد. شرکت کننده گان به این نتیجه رسیدند که سقط کردن یا از دست دادن حاملگی، خطر بعدی ابتلا به سرطان سینه در زن را افزایش نمی‌‌دهد.خلاصه‌ای از یافته‌های آن‌ها در اینجا قابل دسترسی‌ است.

 

 

bottom of page