در سراسر جهان سه روش جهت استفاده در اوایل بارداری متداول می‌‌باشد: