top of page

مفیپریستون تأیید شد(۲۰۱۵)

شرح

 

مفی پریستون ثبت شد

 

مفی پریستون ثبت نشد

مرور و تاریخچه

مفی پریستون اولین بار در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلی توسط محققین شرکت دروسازی فرانسوی  ساخته شد. در حین مطالعه آنتاگونیست‌های گیرنده‌های گلوکوکورتیکویدی، محققین کشف کردند که بعضی‌ از ترکیبات، گیرنده‌های مشابه پروژسترونی را  بلوک می‌‌کند. به سازی این ترکیبات، به ساخت  ، دارویی که هم اکنون به اسم مفی پرسیتون شناخته می‌‌شود، منتهی‌ شد.

 

آزمون کیلینینکی مفی پریستون در اروپا در سال ۱۹۸۲ آغاز شد. نتایج آزمایشات کلینیکی نشان داد که مفی پریستون اگر به تنهایی‌ و در زنانی که در ۴۹ روز اول برداری به سر می‌‌برند مصرف شود، در ۶۰% موارد به سقط کامل منجر می‌‌شود. محققین پس از آن‌ کشف کردند که با اضافه کردن مقادیر اندکی‌ از آنالوگی از پروستوگلاندین در روز آخر درمان با مفی پریستون، نرخ سقط کامل به ۹۵% افزایش می‌‌یابد. فرانسه و در سال ۱۹۸۸، اولین کشوری بود که رژیم مفی پریستون/ آنالوگ پوروستگلاندین را برای سقط در اوایل بارداری به ثبت رساند.

 
مفیپریستون در سراسر دنیا

از سال ۱۹۸۸، مفی پریستون در نزدیک به ۶۰ کشور جهان جهت سقط با دارو به ثبت رسیده است. در سراسر جهان، ده‌ها میلیون‌ها زن از مفی پریستون و آنالوگ پروستاگلاندین جهت ختم حاملگی، با ثمر بخشی و ایمنی‌ای تحسین برانگیز، استفاده کرده اند.

 

مفی پریستون در کشور‌های مختلف جهان تحت نام‌های تجاری متفاوتی فروخته می‌‌شود که شامل Mifegyne ، Mifebort ، وTermipil می‌‌شود . در بعضی‌ کشورها مفی پریسیون و میزوپرستول به به صورت یک بسته ترکیبی‌ ( مانند Medabon  )، در دسترس قرار دارند.  در برخی‌ کشور‌های دیگر نیز مفی پریستون در بازار سیاه در دسترس است. در بازار‌های زیرزمینی، کیفیت مفی پریستون ممکن است متغیر باشد و نتیجتاً منبع آن باید چک شود.

 

مفیپریستون در ایالات متحده

در سپتامبر ۲۰۰۰، ادارهٔ غذا و دارو (FDA) ایالات متحده بر استفاده از مفی پریستون در ترکیب با میزوپرستول ، جهت ختم بارداری در اوایل آن‌، مهر تأیید زد. از زمان تأیید رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول، سقط با دارو به جزئی داخلی‌ از خدمات سقط در ایالات متحده تبدیل شده است. بیش تر از یک میلیون زن در ایالات متحده از مفی پریستون/ میزوپرستول جهت ختم بارداری استفاده کرده اند و از هر پنج سقط در اوایل بارداری، یکی‌ به این روش انجام می‌‌شود. تعداد فراهم آورندگان خدمات سقط، که سقط با دارو ارائه می‌‌دهند نیز، به طور پیوسته‌ای افزایش یافته است.در ایالات متحده نام‌های تجاری مفی پریستون و میزوپرستول به ترتیبMifeprex و Cytotec®  می‌‌باشند.

 

مکانیسم عمل مفیپریستون

مفی پریستون ( یک استروئید سنتتیک) یک ترکیب ضدّ-پروژسترون است که عملکرد پروژسترون، هورمونی که برای حفظ حاملگی ضروری است، را بلوک می‌‌کند. با بلوک عملکرد پروژسترون، مفی پریستون اندومتر (پوشش رحم) را دگرگون و خونریزی قاعدگی را تحریک می‌‌کند و باعث ریزش پوشش رحم می‌‌شود. مفی پریستون همچنین باعث نرم شدن سرویکس و آغاز انقباضات رحمی می‌‌شود.مفی پریستون در ترکیب با میزوپرستول، یک آنالوگ پروستاگلاندین E1 ، استفاده می‌‌شود. از طریق تداخل با گیرنده های پروستوگلاندینی، میزوپرستول باعث نرم شدن سرویکس و انقباضات رحمی، و در نتیجه دفع محتویات رحم می‌‌شود.  

 

رژیم مبتنی‌ بر شواهد مفیپریستون/ میزوپرستول

تعدادی پروتکل متفاوت در سراسر دنیا تأیید شده اند. تعداد زیادی مطالعه در کشور‌های متنوع انجام شده و شواهد حاصل نشان می‌‌دهد که چندین رژیم مختلف، به صورت برابر می‌‌توانند مؤثر باشند. ساخته شدن رژیم‌های متفاوت و  مطالعات کلینیکی متنوع، نشان می‌‌دهد که در صورت تجویز خوراکی ۲۰۰ میلی‌گرم مفی پریستون و ۲۴-۴۸ ساعت متعاقب آن‌، ۴۰۰ تا ۸۰۰ میکروگرم میزوپرستول، رژیم مفی پریستین/ میزوپرستول تا هفته نه‌ حاملگی می‌‌تواند با ثمربخشی بسیار بالایی‌ به کار گرفته شود.  میزوپرستول می‌‌تواند خوراکی، مخاطی‌( داخل دهان و زیر گونه)، زیر زبانی‌، یا واژنی مصرف شود. یک دسته بزرگ و در حال رشد مطالعات نشان داده اند که هر دو دارو می‌‌توانند در خانه و طبق برنامه زمانی‌‌ای منطبق بر شرایط خاص زندگی‌ هر فرد، مصرف شوند. با این وجود، بسیاری از کشور‌ها از طریق اینکه مفی پریستون( و گاهی‌ میزوپرستول) باید در کلینیک مصرف شود بر این فرایند نظارت می‌‌کنند.

 

یک ویزیت پیگیری ۱-۲ هفته پس از سقط با یک فرهام آورنده خدمات سلامت توصیه می‌‌شود. با این وجود، مطالعات نیاز به یک ویزیت پس از سقط رودرو را زیر سوال برده اند. نتایج یک مطالعه کلینیکی که در چین، کوبا، و هند انجام شد، نشان داد که زنانی که دچار سقط ناقص می‌‌شوند، می‌‌توانند به درستی‌ مشکل را تشخیص دهند. تحقیقات بر روی گزینه‌های محتمل برای جایگزینی یک ویزیت پیگیری رودررو، مانند پیگیری از طریق تلفن به همراه تست حاملگی در خانه و پیگیری رودررو برای بیماران منتخب، در سراسر جهان در جریان است. در چند سال اخیر تحقیقات نشان داده است که زنان می‌‌توانند مفی پریستون/ میزوپرستول را با استفاده از مدل‌های سرویس رسانی پزشکی‌ از راه دور، مصرف کنند.

 

فارغ از اینکه چه رژیمی‌ استفداه شود، مراحل مجزایی جهت دریافت سقط با رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول بیاد طی‌ شوند:

 

  • قدم I: یک ارائه دهنده کار آزموده باید به زن مشاوره داده، سابقه پزشکی‌ وی را گرفته، و از سنّ بارداری اطمینان حاصل کند. تعیین دقیق سنّ حاملگی مهم بوده و می‌‌تواند از طریق سونوگرفی یا معاینه بالینی تعیین شود. اگر زن برای دریافت سقط با دارو با استفاده از مفی پریستون/ میزوپرستول واجد شرایط باشد، مفی پریستون را به صورت خوراکی مصرف می‌‌کند. دارو‌های ضدّ درد معمولا در این مرحله نسخه می‌‌شوند تا در صورت نیاز، بعدا توسط زن مصرف شوند.

  • قدم II: یک یا دو روز بعد از دریافت مفی پریستون و برای کامل شدن سقط، زن میزوپرستول را دریافت می‌‌کند. بسته به پروتکل، می‌‌شود در خانه یا کلینیک مصرف شود. در بعضی‌ موارد، زن ممکن است بعد از مصرف مفی پریستون به تنهایی،‌ سقط کند.

  • قدم ۳: چندین تا پانزده روز بعد، زن تأیید می‌‌کند که سقط کامل شده است. این موضوع می‌‌تواند بر اساس قضاوت شخصی‌ او( معمولا با کمک یک چک - لیست و یک تست خانگی حاملگی) یا حضور در کلینیک استوار باشد.  مطالعات نشان داده اند که زنان به صورت عام، خودشان می‌‌توانند تشخیص دهند که کی‌، نیاز به پیگیری با یک ارائه دهنده ضروری است. کامل شدن معمولا به صورت بالینی مشهود است، ولی‌ گاهی یک اولتراسوند برای تأیید ضروری است. تنها یافته سونوگرافی که به صورت قابل اعتمادی ادامه حاملگی را تأیید می‌کند، حضور یک ساک حاملگی پایدار است. اگر سقط کامل نباشد، پزشک گزینه‌های درمانی را با زن به بحث می‌‌گذارد. این گزینه‌ها شامل صبر کردن و بررسی‌ مجدد کامل شدن سقط، تجویز مقادیر بیشتری از میزوپرستول، یا انجام یک آسپیراسیون مکشی جهت تخلیه رحم می‌‌باشد.

 

ثمربخشی

مطالعات بیشماری تا کنون با طرز فراگیری ثمربخشی و ایمنی رژیم مفی پریستون/میزوپرستول را نشان داده اند. در صورت مصرف طی‌ نه‌ هفته اول پس از آخرین سیکل قاعدگی، ۹۵%-۹۸% از زنان یک سقط موفقیت آمیز خواهند داشت. نرخ کامل شدن سقط با دارو در صورت استفاده در سنّ‌های بارداری پایین تر، در مرز بالایی‌ این طیف قرار می‌‌گیرد. شواهد اخیر نشان می‌‌دهند که رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول بعد از نه‌ هفتگی نیز کار می‌کند، ولی‌ ثمربخشی کاهش می‌‌یابد.

 

در باره میزان طول کشیدن سقط، حدود ۶۷% زنان طی‌ ۴ ساعت، و حدود ۹۰% طی‌ ۲۴ ساعت بعد از استفاده از میزوپرستول یک سقط کامل خواهند داشت. جهت زنانی که سقط کامل برایشان اتفاق نمی‌‌افتاد، یک مداخله مکشی ممکن است نیاز باشد. دلیل انجام مداخله مکشی موارد خونریزی شدید یا طولانی، سقط ناقص( باقیمانده بافت جنینی در رحم)، یا ادامه حاملگی را شامل می‌‌شود.ختم با کمک آسپیرایون ممکن است به درخواست خود شخص یا پزشک وی نیز انجام شود. ادامه حاملگی تنها در کم تر از ۱% موارد اتفاق می‌‌افتاد.

 

واجد شرایط بودن

اکثر زنانی که حاملگی نا خواسته دارند و در ۶۳ روز اول بارداری به سر می‌‌برند، می‌‌توانند از رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول استفاده کنند. اگر استفاده از مفی پریستون/ میزوپرستول به سقطی ناقص منجر شود، مداخله مکشی ممکن است ضروری باشد. زنانی که استفاده از رژیم مفی- پریستون/ میزوپرستول را در نظر دارند، باید آمادگی انجام آسپیراسیون مکشی در صورت لزوم را، داشته باشند.

 

موارد منع مصرف

زنانی که شرایط شک به یا اثبات حاملگی‌ خارج رحمی، حساسیت به مفی پریستون، حساسیت به میزوپرستول، استفاده سیستمیک و مزمن کورتیکواسترویید، اختلال انعقادی یا مصرف اخیر داروی ضدّ انعقاد، نارسایی مزمن آدرنال، و پورفیری ارثی را دارند رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول برای آنها منع مصرف دارد. به علاوه در صورت وجود IUD ، این وسیله باید قبل از آغاز ختم حاملگی با مفی پریستون/ میزوپرستول خارج شود. به علاوه زنان با مشکلات طبی مزمن، شامل فشار خون، بیماری کبدی یا کلیوی شدید، و کم خونی شدید، باید به صورت فردی بررسی‌ شوند.

 

اثرات، اثرات جانبی و عوارض
 اثرات

خونریزی از واژن و درد( شبیه دل پیچه) رحمی اثرات شاخص  سقط با دارو بوده و ناشی‌ از فرایند سقط می‌‌باشند. بسیاری از زنان و پزشکان دل‌ پیچه و دردهای شکمی، بسیار شبیه آنچه در یک سیکل قاعدگی سنگین یا سقط خود به خودی تجربه می‌‌شود، را گزارش می‌‌کنند. زنان گزارش می‌‌کنند که خونریزی از واژن هم از نظر زمانی‌ و هم از نظر شدت می‌‌تواند به طرز معنی‌ داری متغیر باشد، و بسیاری آن را مشابه با یک قاعدگی سنگین یا سقط خود به خودی گزارش می‌‌کنند. یک مطالعه خونریزی پس از استفاده از مفی پریستون به همراه یک پروستاگلاندین واژنی در روز ۶۳ بارداری را ۷۵ میلی‌ لیتر، در مقایسه با ۵۰ میلی‌ لیتری که طی‌ یک سیکل قاعدگی از دست می‌‌رود، یافته است. خونریزی سبک و لکه بینی‌ می‌‌تواند بین ۱-۳ هفته و با مدین ۹-۱۳ روز ادامه داشته باشد. سنگین‌ترین دوره خونریزی وقتی‌ اتفاق می‌افتد که محصولات بارداری در حال دفع می‌‌باشند، و معمولا بین ۱-۴ ساعت طول می‌‌کشد.

 

اثرات جانبی

اثرات جانبی دارو‌ها شامل تهوع، استفراغ، اسهال، تب، و لرز می‌‌باشد. در بیشتر موارد، اثرات جانبی با مشاوره مناسب، و درمان‌های علامتی مانند ضدّ درد‌های خوراکی قابل کنترل است. افزایش دما (بیش از ۱۰۰.۴ درجه فارنهایت و ۳۸ درجهسانتیگراد) که بماند( بیش از چهار ساعت) یا بیش تر از ۶ تا ۸ ساعت پس از استفاده از میزوپرستول شروع شود ارزیابی بالینی ایجاب می‌کند.

 

تا به امروز هیچ شاهدی بر تراتوژن بودن مفی پریستون یافت نشده است. تعداد زیادی گزارش‌های موردی بین میزوپرستول و نقص اندام و سندروم موبیوس ارتباط برقرار کرده اند. با این وجود، یک ارتباط قطعی علیتی بین میزوپرستول و ناهنجاری‌های جنینی، کماکان نیاز به نشان داده شدن توسط مطالعات آینده نگر دارد.

 

عوارض

به ندرت، خونریزی از رحم می‌‌تواند بسیار سنگین و طولانی باشد.حدود ۱% از زنان به دلیل خونریزی از رحم نیاز به آسپیراسیون مکشی پیدا می‌‌کنند و کمتر از ۰.۱% به انتقال خون. کمتر از ۱% ادامه حاملگی را تجربه و در ۲% تا ۵% موارد سقط ناقص می‌‌ماند. بیماران به آسپیراسیون مکشی جهت حل سقط ناقص، کنترل خونریزی، یا خاتمه حاملگی ادامه یافته نیاز پیدا می‌‌کنند.

 

مقبولیت

مطالعات در ایالات متحده، اروپا، آمریکای لاتین، و خاور میانه، نرخ بالایی از مقبولیت بین مصرف کننده گان رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول نشان داده است. در بیشتر مطالعات بیش از ۹۰% زنان گزارش کردند که از این رژیم راضی‌ بودند.مطالعات متعددی نشان داده اند که ۸۵% زنان این رژیم را دوباره انتخاب کرده و آن را به دوستان خود معرفی‌ می کنند. حتی در میا‌‌ن زنانی که تجربه سقط ناقص داشتند، دو سوم گزارش کرده اند که دوباره همین رژیم را انتخاب می‌‌کنند.

 

زنان پیگیرانهٔ بهترین ویژگی‌‌های رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول را از قرار زیر گزارش می‌‌کنند:

  • قابلیت پرهیز از بی‌ هوشی و جراحی؛

  • این حس که فرایند "طبیعی" تر است؛

  • حس حفظ حریم خصوصی؛ و

  • راحتی‌

 

زنان پیگیرانهٔ کم طرف دارترین ویژگی‌‌های رژیم مفی پریستون/ میزوپرستول را از قرار زیر گزارش می‌‌کنند:

  • مدت زمان و مقدار خونریزی

  • تعداد ویزیت‌های بالینی

  • عدم قطعیت در باره اینکه آیا فرایند به یک سقط کامل منجر شده یا نه‌

 

استفاده‌های دیگر مفیپریستون

تحقیقات برای مطالعه دیگر کاربرد‌های سودمند مفی پریستون در راه است. مواردی که تحت بررسی‌ می‌‌باشند شامل کاربرد مفی پریستون در القای وضع حمل، درمان ناباروری، و تومورهای فیبروید و مننژیوما می‌‌باشد. بعضی‌ مطالعات نیز نشان داده اند که اگر مفی پریستون با دوز پایین استفاده شود، می‌‌تواند به عنوان یک روش "پیشگیری بعد از نزدیکی‌" مفید باشد.

 

برای دسترسی‌ به منابعی که جهت این بخش از وبسایت استفاده شده اند، لطفا به قسمت منابع سر بزنید.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
bottom of page