top of page
شرایط استفاده

 

دسترسی‌ به و استفاده شما از سایت (www.medicationabortion.com ) و همه صفحه‌های موجود در آن‌ که با www.medicationabortion.com شروع می‌‌شوند منوط به شرایط استفاده زیر می‌‌باشد. با نمایش صفحه‌های این سایت، شما بدون محدودیت و قید و شرط این شرایط را می‌‌پذیرید.

 

۱ -  محدودیت تعهد و رد ضمانت

این سایت،www.medicationabortion.com ، که با وضعیت فعلی‌ تهیه شده، و استفاده شما از آن، منحصراً با مسئولیت خود شما می‌‌باشد. سلامت باروری Ibis  استفاده از این سایت یا مطالب موجود در آن را نه آشکارا، و نه  ضمنی‌،  ضمانت نمی‌‌کند و هر گونه ضمانت آشکار یا ضمنی‌ در مورد دقت و کیفیت را مردود می‌‌داند. سلامت باروری Ibis  همچنین هیچگونی تعهدی در رابطه با عدم ورود خسارت، یا آلوده شدن به ویروس تجهیزات کامپیوتری شما در هنگام جستجو در این سایت یا دانلود مطالب آن‌ نمی‌‌پذیرد.

                   

۲ -  دقت

سلامت باروری Ibis   در حالی‌ که به صورتی قابل قبول تلاش می‌‌کند اطلاعات این سایت دقیق و به روز باشد، اظهار ندارد که مطالب موجود در www.medicationabortion.com دقیق، کامل، و موثق است و در این مورد ضمانتی فراهم نمی‌‌آورد.

 

۳ - انصراف صریح از ادعا در مورد اطلاعات پزشکی‌

اطلاعات موجود در www.medicationabortion.com  فقط جهت اطلاع رسانی تهیه شده است. این اطلاعت جایگزینی برای مشاوره پزشکی‌ نمی‌‌باشد. همه اطلاعات پزشکی ارائه شده باید با ارائه دهنده حرفه‌ای سلامت به شما به بحث گذارده شود. فراموش نکنید که کوتاهی در دریافت به موقع مشاوره پزشکی‌ ممکن است عواقب جدی در بر داشته باشد. ما قویاً به شما توصیه می‌کنیم که هر گونه مشکل جدیدی که در ارتباط با سلامت خود تجربه می‌‌کنید را با ارائه دهنده حرفه‌ای سلامت خود سریعاً به بحث بگذارید. محتویات این سایت جهت جایگزینی مشاوره، تشخیص، یا درمان حرفه‌ای پزشکی‌ نمی‌‌باشد. 

 

۴-  مکاتبات از طرف شما

هر گونه مکاتبه یا مطلبی شامل اطلاعات، سؤالات، نظرات، پیشنهادات، یا مشابه آن‌ که شما از طریق پست الکترونیک یا غیره به سایت می‌‌فرستید، غیر محرمانه و غیر مالکانه می‌‌باشد و ممکن است اینگونه با آن‌ بر خورد شود. هر چیزی که می‌‌فرستید یا به اشتراک می‌گذارید به مالکیت سایت در می‌‌آید و ممکن است به هر قصدی شامل و نه محدود به بازتولید، بازنمود، انتقال، چاپ، مخابره، و به اشتراک گذاری استفاده شود. ما به سؤالات راجع به مشکلات پزشکی‌ پاسخ نمی‌‌دهیم. اگر شما اطلاعاتی‌ اینچنین بفرستید، در حالی‌ که عامدانه آن را منتشر یا عمومی نمی‌کنیم، ما نمی‌‌توانییم به شما اطمینان بدهیم که این اطلاعات خصوصی باقی‌ بمانند. ما اصرار داریم که شما چنین اطلاعاتی‌ را از طریق پست الکترونیک نفرستید.

 

۵-   رازداری

برای بحث کامل در مورد اطلاعاتی‌ که شما از طریق www.medicationabortion.com مکاتبه می‌‌کنید، ما شما را به اظهاریه رازداری ارجاع می‌‌دهیم.

 

۶ - لینک ها

برای مستقر کردن لینک در www.medicationabortion.com ، لطفا درخواست خود را به صورت مکتوب به admin[at]ibisreproductivehealth.org  بفرستید. ما حق ردّ این درخواست‌ها را برای خود محفوظ می‌داریم.

 

۷ - محتویات سایت‌های لینک شده

سلامت باروری Ibis  دیگر سایت‌های لینک شده به www.medicationabortion.com را مرور نکرده است و بابت محتویات موجود در آن‌ها مسئول نمی‌‌باشد. دسترسی‌ به سایت‌های لینک شده، به مسئولیت خود شما می‌‌باشد.

 

۸ - شرایط استفاده از سایت‌های لینک شده

این سایت به سایت‌های دیگری لینک شده که ممکن است شرایط استفاده متفاوتی داشته باشند. جهت اطلاعات مناسب، لطفا به همان سایت‌ها رجوع کنید.

 

۹ - علائم تجاری

همه علائم تجاری، نشانه‌های مؤسسات، و لوگو‌ها ("Trademarks ") که در این سایت استفاده شده یا نمایش داده شده اند، دارایی صاحبان آن‌ها می‌‌باشند. هیچ‌چیز در این سایت نباید اینگونه تعبیر شود که حق یا مجوزی جهت استفاده از علائم تجاری، بدون اذن کتبی‌ از صاحب آن‌ به دست می‌‌دهد.

 

۱۰ - بازنگری

 سلامت باروری Ibis  حق تغییر و تکمیل این شرایط را در هر زمانی‌، بدون اخطار قبلی‌، و از طریق به اشتراک گذاشتن شرایط جدید در سایت برای خود محفوظ می‌‌دارد.  شما موافقت می‌‌کنید که استفاده و دسترسی‌ مداوم شما به این سایت، مشمول پذیرش شرایط جدید می‌‌باشد.

 

با استفاده از این سایت، شما این شرایط را می‌‌پذیرید.

 

bottom of page