top of page
آیا یک زن هنگام شیردهی می‌‌تواند از سقط با دارو استفاده کند؟

 

بله. هیچ مطالعه‌ای تا کنون آثاری نامطلوب در شیرخوار/ بچه ی مادر شیردهی که سقط با دارو داشته است، نشان نداده است. با این وجود، هر سه‌ دارو و حداقل با مقادیر کم، در شیر مادران شیرده مشاهده شده اند. به همین دلیل به زباب توصیه می‌‌شود که شیردهی را به مدت دو روز پس از مصرف مفی پریستون، سه روز پس از متوتروکسات، و شش ساعت پس از میزوپرستول متوقف کنند . شاهد خاصی‌ بر این توصیه‌ها موجود نمی‌‌باشد. در دسترس بودن روش‌های جایگزین شیر مادر را در اتخاذ تصمیم جهت تعلیق شیردهی باید دخیل کرد.

 

 

bottom of page