top of page
هزینه سقط دارویی در آمریکا چقدر میشود؟

 

 

اطلاعات مربوط به هزینه سقط دارویی باید مستقیما از خود ارائه دهنده اتخاذ شود چراکه این هزینه بسته به محل انجام (ایالت یا شهر)، نوع امکانات مرکز(بیمارستان یا کلینیک و مطب) و ماه بارداری متغیر است.معمولا هزینه سقط دارویی در حدود 300 تا 500 دلار است که این مبلغ هزینه های جانبی از قبیل تست بارداری و آزمایشهای بالینی ، داروها و  حق مشاوره را نیز در بر میگیرد.  

 

بعضی از بیمه ها و یا برنامه های بهداشتی هزینه سقط دارویی را به طور کامل و یا بخشی از آنرا تحت پوشش خود قرار میدهند. علاوه بر آن در بعضی ایالات بودجه خدمات درمانی برای زنان واجد شرایط تخصیص داده شده است و همچنین تسهیلاتی برای تخفیف و یا عدم پرداخت هزینه برای زنان کم درآمد، نوجوانان و دانش آموزان وجود دارد.

 

در آمریکا سازمانهای زیادی برای کمک به زنان در استفاده از مراقبتهای سقط وجود دارند که از آنجمله the Abortion care network وthe national abortion federation وthe national network of abortion funds وplanned parenthood را میتوان نام برد.

bottom of page