top of page
تفاوت بین سقط با دارو و پیشگیری اورژانسی ( که به اسم " قرص صبح روز بعد" نیز شناخته می‌‌شود) چیست؟

 

سقط با دارو و پیشگیری اورژانسی متفاوت می‌‌باشند.

 

روش‌های پیشگیری اورژانسی، دارو‌ها یا ابزاری هستند که پس از نزدیکی‌ و جهت کاهش احتمال حامله شدن استفاده می‌‌شوند. در سراسر جهان روش‌های پیشگیری اورژانسی متعددی در دسترس می‌‌باشند:

  • قرص‌های پیشگیری اورژانسی فقط پروژسترونی ( اسم‌های تجاری رایج آن‌ عبارتند از Plan B،  NorLevo، و Postinor-2)

  • جایگذاری بعد از نزدیکی‌  ابزار داخل  رحمیT شکل مسی 

  • استات آلیپریستال، یک قرص جدید پیشگیری اورژانس( اسم تجاری آن‌ ella  یا  (ellaOne

  • استفاده از قرصهای هورمونی ترکیبی‌( روش ( Yuzpe

 

علوم پزشکی‌ حاملگی را به صورت لانه گزینی یک تخم لقاح یافته در جدار رحم تعریف می‌‌کند. لانه گزینی ۵ تا ۷ روز پس از لقاح آغاز می‌‌شود( و طی‌ چند روز کامل می‌‌شود). روش‌های پیشگیری اورژانس قبل از لانه گزینی عمل می‌‌کنند. اگر فردی پس از این که حامله شده باشد از روش‌های پیشگیری اورژانسی استفاده کند،  این روش‌ها بر حاملگی شکل گرفته تاثیری ندارند و باعث سقط نمی‌‌شوند. اطلاعات بیشتر در مورد روش‌های پیشگیری اورژانس از وبسایت www.not-2-late.com قابل تهیه می‌‌باشد. این وبسایت  به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، و عربی‌ در دسترس است. اطلاعات تکمیلی در باره این روش‌ها در وبسایت  International Consortium for Emergency Contraception قابل دسترسی‌ است.

 

سقط با دارو از طریق پایان یک حاملگی تثبیت شده عمل می‌‌کند. دارو‌های سقط با دارو فقط پس از لقاح و لانه گزینی عمل می‌‌کنند.

در تعداد محدودی از کشور‌ها مانند چین، روسیه، و ویتنام، مفی پریستون با دوز پایین برای پیشگیری پس از نزدیکی‌ قابل دسترسی‌ است. تا ۵ روز بعد از نزدیکی‌ وبا دوز ۱۰ ، مفی پریستون در جلوگیری از حامله شدن مؤثر است. نتیجتاً دارو‌های مشابه با دوز‌های متفاوت می‌‌توانند برای هر دو مقصود استفاده شوند.

 

bottom of page