top of page
آیا سقط با دارو اثرات طولانی مدت روی سلامت زن دارد؟

 

روش‌های سقط با دارو نمونه‌ای از راه‌های مطمئن و ایمن جهت ختم بارداری می‌‌باشند. تا به امروز، هیچ مدرکی‌ دال بر اثرات منفی‌ طولانی مدت سقط با دارو روی سلامت یافت نشده است. 

 

bottom of page