top of page
فرایند سقط با دارو چقدر طول می‌‌کشد؟
و چند دفعه جهت یک بار سقط با دارو باید به کلینیک برگشت؟
و چه خدمات پیگیری پس سقط با دارو مورد نیاز است؟

 

طول فرایند سقط با دارو بر اساس رژیم مورد استفاده و همچنین پروتکل‌های مختلف هر رژیم متفاوت می‌‌باشد. جدول زیر شایع‌ترین پروتکل هر سه رژیم درمانی را لیست کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page