top of page
چه مدت پس سقط کردن با دارو یک زن می‌‌تواند به نزدیکی‌ جنسی‌ باز گردد؟

 

به صورت عمومی به زنان توصیه می‌‌شود که تا یک هفته پس از سقط با دارو از ورود هر چیزی به واژن خودداری کنند.پس به زنان توصیه می‌‌شود که در این بازه زمانی‌ از نزدیکی‌ از طریق واژن خودداری کنند. زنان می‌‌توانند در دیگر روش‌های فعالیت جنسی‌ در این مدت فعال باشند.

 

زنان معمولا دو تا سه‌ هفته پس از سقط تخمک گذاری می‌‌کنند. در نتیجه زنانی که از نظر جنسی‌ فعال می‌‌باشند، می‌‌توانند طی‌ چند هفته پس از سقط باردار شوند. استفاده بدون معطلی از یک روش مؤثر تنظیم خانواده قویاً توصیه می‌‌شود.

 

bottom of page