top of page
چطور خانمی در آمریکای لاتین میتواند سقط دارویی انجام دهد؟

 

راههای مختلفی برای دسترسی به سقط دارویی در این منطقه وجود دارد

 

  1. ترکیب میفه پریستون / میزوپروستول در گوانا و اوروگوئه موجود است. زنان ساکن در این کشورها و یا زنانی که به این دو کشور مسافرت منند به راحتی قادر به استفاده خواهند بود.

  2. میفه پریستون در مکزیکوسیتی قابل دسترسی است زنان ساکن در Distrio Federal  میتوانند بدون محدودیت در 12 هفته اول بارداری سقط داشته باشند. زنان ایالات دیگر مکزیکو میتوانند با سفر به مکزیکوسیتی رژیم دارویی میفه پریستون / میزوپروستول را دریافت کنند.

  3. میزوپروستول در کل ناحیه به وفور قابل دسترس است در بسیاری کشورهای منطقه به راحتی از داروخانه قابل خریداری است. در آرژانتین،  شیلی، پرو و ونزوئلا خطوط تلفنی سقط ایمن آماده پاسخ گویی هستند.این خطوط مجهز به اپراتورهای داوطلبی است که روش استفاده از میزوپروستول را برای سقط ایمن به خانمها آموزش میدهند.

  4. خدمات پزشکی از راه دور مثل بخشهای  women on web  وwomen help women نیز میتوانند ترکیب دارویی میفه پریستون / میزوپروستول را به زنانی که سقط در محل سکونتشان ممنوع است و یا دسترسی به میفه پریستون وجود ندارد ارائه دهند.

bottom of page