top of page
استفاده از میزوپریستول در آمریکای لاتین: تجربه برزیل

 

در برزیل سقط به جز برای حفظ جان مادر یا در مواردی که حاملگی ناشی‌ از تجاوز یا نزدیکی‌ با محارم باشد غیر قانونی است. در سال ۱۹۸۶ میزوپریستول  (Cytotec®)  جهت پیشگیری از زخم معده ناشی از داروهای ضدّ التهاب غیر استروییدی(NSAIDs) به بازار برزیل وارد شد. با شروع دهه ۱۹۹۰ خواص سقطی میزوپریستول در برزیل به صورت کامل شناخته شده بود و پزشکان، داروسازان، و زنان به شخصه راجع به میزوپریستول اطلاع رسانی می‌‌کردند. با استفاده از میزوپریسول، زنان می‌‌توانستند شخصاً اقدام به انجام سقط کنند. زنان همچنین می‌‌توانستند پروسه سقط خود به خودی را القا و از خدمات عمومی موجود که جهت ارائه پس از سقط خود به خودی در نظر گرفته شده بود، استفاده کنند.

 

تجربه میزوپریستول در برزیل جرقه‌ای بود برای آغاز مباحثه‌هایی‌ نو در باره وضعیت قانونی سقط، و الهام بخش تلاش‌هایی‌ برنامه مند جهت افزایش دسترسی‌ به میزوپریستول در سراسر جهان شد. اگرچه استفاده از میزوپریستول به تنهایی‌ به عنوان یک رژیم داویی جهت سقط به کارایی‌ رژیم‌هایی‌ که از ترکیبی‌ از آن‌ با مفیپریستون یا متوتروکسات تشکیل می‌‌شوند نیست، ولی‌ استفاده از آن‌ به تنهایی‌ نیز از سایر روش‌هایی‌ که در شرایط محدود ( مانند استفاده واژینال از مواد سوز آور، استفاده از استوانه‌های تیز، یا ماساژ شدید) جهت انجام سقط توسط خود شخص  استفاده می‌‌شوند، بسیار ایمن تر است. همچنین استفاده از میزوپریستول به تنهایی‌ جهت سقط، از بسیاری از روش‌های سنتی مورد استفاده زنان در مناطقی که سقط با محدودیت قانونی مواجه است، مؤثّرتر است. شواهد به دست آمده از برزیل نشان داد که در مناطقی که سقط با محدودیت قانونی مواجه است ، میزوپریستول می‌‌تواند به زنان گزینه‌ای ایمن تر جهت القای سقط ارائه دهد و استفاده خارج از کلینیک آن‌، می‌‌تواند به کاهش مرگ و میر و ناخوشی‌های مادری در سطح جامعه منجر شود.

 

منبع:

 

Barbosa R, Arilha M. The Brazilian experience with Cytotec. Studies in Family Planning. 1993; 24(4): 236-240.

bottom of page