top of page
افرادی که از سقط با دارو استفاده می‌‌کنند از لحاظ فیزیکی‌ چه تجربه می‌‌کنند؟

 

 

حجم و مدت زمان خونریزی پس از استفاده از سقط با دارو برای هر فرد متفاوت و وابسته به روش مورد استفاده و سنّ بارداری می‌‌باشد. بسیاری از زنان تجربه‌ای مشابه با یک سیکل قاعدگی سنگین و دردناک اما طولانی تر را گزارش کرده اند. دیگران آن‌ را با یک سقط طبیعی زوودرس مقایسه می‌‌کنند.

 

خونریزی و درد طبیعی و به عنوان بخشی از فرایند مورد انتظار می‌‌باشند. میانگین طول دره خونریزی بر اساس روش مورد استفاده متفاوت ولی‌ می‌‌تواند بین یک تا چهار هفته از آغاز فرایند سقط طول بکشد. برای رژیم مفی پریستون و میزوپرستول و میزوپرستول به تنهایی‌ سنگین‌ترین بخش خونریزی معمولا در چند روز اول اتفاق می‌‌افتاد و پس از آن به تدریج کاهش می‌‌باید. درد اکثرا در رژیم میزوپرستول به تنهایی‌ شدید تر از سایر روش‌ها می‌‌باشد.

 

بسیاری از زنان دفع "توده‌" و بعضی‌ دفع بافتی خاکستری یا قهوه‌ای مایل به زرد گزارش کرده اند (محصولات بارداری). این بافت معمولا چیزی کم تر از یک اینچ و نیم (۳.۸۱ سانتیمتر) می‌‌باشد. برای دور انداختن محصولات بارداری می‌‌توان به همان صورتی‌ که با محصولات و مواد مرتبط با سیکل قاعدگی برخورد می‌‌شود، عمل کرد (به عنوان مثال فلاش کردن در سرویس بهداشتی).

 

bottom of page