top of page
چه کسی‌ می‌‌تواند خدمات سقط با دارو را ارائه دهد؟

 

تحقیقات در کشور‌های مختلف نشان داده که انواع مختلف ارائه دهنده گان خدمات سلامت می‌‌توانند خدمات سقط با دارو را به صورت ایمن و مؤثر ارائه دهند. در بسیاری از منطق دنیا، مفی پریستون و میزوپرستول توسط پزشکان (شامل پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، پزشکان داخلی‌، و متخصصان زنان و زایمان)، ماما‌های حرفه ای، دستیاران پزشکان، و پرستاران حرفه‌ای تجویز می‌‌شوند.در بعضی‌ کشور ها، مفی پریستون و/یا بسته‌های ترکیبی‌ مفیپریستون و میزوپرستول مستقیماً از دروخانه‌ها قابل تهیه می‌‌باشند. تحقیقات جدید همچنین نشان داده است که مفی پریستون و میزوپرستول می‌‌توانند از طریق خدمات پزشکی‌ از راه دور به صورت ایمن و مؤثر تهیه شوند. این خدمات می‌‌توانند از طریق تلفن یا به صورت آنلاین باشند.

 

 

سقط با دارو با استفاده از رژیم متوتروکسات و میزوپرستول در کشور‌های مختلف توسط طیفی از ارائه دهنده گان خدمات سلامت شامل پزشکان و کیلینیسین‌های حرفه‌ای ، ارائه می‌‌شود.

 

 

میزوپرستول به تنهایی‌ از طریق مدل‌های مختلف ارائه خدمات و ارائه دهندگان متنوعی قابل دسترسی‌ است. در بعضی‌ کشورها، میزوپرستول توسط شاغلین در بخش خدمات سلامت در محیط‌های کلینیکی متفاوت ارائه می‌‌شود. در بسیاری از کشور ها، میزوپرستول مستقیماً از داروخانه‌ها یا دارو فروشی‌ها با یا بدون نسخه قابل تهیه است. در بعضی‌ کشور‌ها نهاد‌های فعال در بخش زنان یا فمینیسیم یا مشاورین سلامت از راه دور میزوپرستول را قابل دسترس کرده اند. تحقیقات نشان داده است که اگر افراد رژیم دارو، زمان استفاده از آن‌، و پیشامد‌هایی‌ که نیاز به پیگیری کلینیکی دارند را به خوبی درک کنند، می‌‌توانند شخصاً نیز به نحوی ایمن و مؤثر از میزوپرستول استفاده کنند.

 

 

پایگاه‌هایی‌ نظیر زنان بر روی شبکه و زنان به زنان کمک می‌‌کنند به زبان‌های مختلف و در کشور‌های مختلف خدمات از راه دور در زمینه سقط با دارو ارائه می‌‌دهند. اطلاعات تکمیلی در مورد منابعی که سقط با دارو قابل دسترسی‌ است در قسمت لینک‌های این وبسایت یافت می‌‌شود.

 

 

bottom of page