top of page
آیا سقط با دارو پیامد‌های روانی‌ دارد؟

 

زنان پس از سقط با دارو ممکن است گستره‌ای از عواطف شامل تسکین، غم، عصبانیت، یا آرامش را تجربه کنند. با این وجود، هیچ شاهدی وجود ندارد که دال بر ارتباط استفاده از دارو جهت ختم حاملگی در اوایل آن‌، با پیامد‌های مضر روحی مثل افسردگی، اضطراب، اختلال خواب، یا احتمال خودکشی‌ باشد.

 

در سال‌های اخیر توجه به رابطه سقط، به طور کلی‌، با پیامد‌های مضر روحی افزایش یافته است. بازنگری‌های متعدد و به روز مقالات علمی‌ نشان داده است که هیچ تفاوتی از نظر خطر نسبی‌ مشکلات سلامت روانی‌ بین زنان بالغی که یک حاملگی‌ ناخواسته را تا انتها ادامه می‌‌دهند، و آن‌هایی‌ که در سه ماهه‌ اول یک نوبت سقط انتخابی انجام می‌‌دهند، وجود ندارد.  

 

bottom of page