top of page
آیا سقط با دارو همان RU486 است؟

 

مفی پریستون اولین بار توسط شرکت داروسازی فرانسوی Roussel Uclaf تولید شد. این دارو ۳۸۴۸۶ امین ترکیبی‌ بود که این شرکت تولید می‌‌کرد و به زودی این محصول به اسم RU-486 شهرت پیدا کرد. مفی پریستون کماکان و به خصوص در رسانه‌ها به همین نام نامیده می‌‌شود. مفی پرسیتون نام‌های تجاری متفاوتی در کشور‌های مختلف دارد. در آمریکا مفی پریستون غالبا با نام تجاری آن‌  Mifeprex خوانده می‌‌شود. در کشور‌های دیگر مفی پریستون با نم‌های تجاری دیگر از قبیل Mifegyne، Mifebort، و Termipil نامیده می‌‌شود.Medabon  ترکیبی‌ از مفی پریستون و میزوپرستول هر دو می‌‌باشد.

 

با این وجود، مفپریستون یکی‌ از دارو‌هایی‌ است که می‌‌توانند جهت خط حاملگی در اوایل آن‌ استفاده شوند. در سراسر جهان سه رژیم مختلف داویی برای سقط با دارو استفاده می‌‌شوند مفی پریستون و میزوپرستول ، متوتروکسات و میزوپرستول و میزوپرستول به تنهایی‌. میزوپریستول معمولا با اسم تجاری Cytotec شناخته می‌‌شود. 

 

bottom of page