top of page
آیا زنان مجرد نیز میتوانند در آمریکا سقط دارویی انجام دهند؟

 

 برای زنان مجرد محدودیتی در استفاده از خدمات سقط در آمریکا وجود ندارد و نیازی هم به اجازه و رضایت شوهر یا شریک جنسی ندارند.اما به هر حال تعدادی از ایالتهای آمریکا محدودیتهایی را برای دسترسی افراد پایین تر از سن قانونی به سقط (دارویی یا آسپیراسیون) قایل میشوند. مرکز حقوق باروری اطلاعات به روز شده ای را درباره قوانین ایالتی و فدرال، که موثر بر حقوق باروری میباشند ارائه میدهد. 

 

 

bottom of page