top of page
مکانهای انجام سقط دارویی در آمریکا کجاست؟

 

 

افزایش روز افزون تعداد ارائه دهندگان مراقبت های سقط در آمریکا باعث ترویج ایده سقط دارویی بوده است.سقط جنین به وسیله دارو در کلینیکها، مطبهای پزشکان و بیمارستانها ارائه میشود. هزینه و امکان استفاده از خدمات سقط دارویی به طور چشمگیری بسته به محل انجام آن ( ایالت یا شهر)، مرحله بارداری و بیمه فرد متفاوت میباشند.وب سایت www.abortionclinic.com  کتابچه راهنمایی حاوی بیش از 400 مرکز سقط و سایر خدمات سلامتی را در اختیار افراد میگذارد. در این لیست مراکز سقط به تفکیک ایالت و شهر و جزئیات تفصیلی درباره روش سقط، دستورالعمل بیمار و سایر اطلاعات آموزشی مشخص شده اند. این وب سایت به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی قابل دسترسی است. اطلاعات مربوط به ارائه دهندگان سقط دارویی نیز به دو زبان انگلیسسی و اسپانیایی توسط  Planned Parenthood  ارائه شده است. همچنین تماس با خط (9100-772-800-1) فدراسیون ملی سقط جنین ، شناسایی خدمات سقط جنین دارویی را امکان پذیر مینماید. اپراتورهای در نظر گرفته شده برای پاسخ به این تماسها به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی مسلط بوده و روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 صبح تا 11 شب و شنبه و یکشنبه از 9 صبح تا 9 شب به وقت شرقی آماده پاسخگویی میباشند.

 

bottom of page