top of page
در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه میتوان از سقط دارویی استفاده کرد؟

 

راههای مختلفی برای دستیابی به سقط دارویی در این مناطق وجود دارد:

 

  1. ترکیب میفه پریستون / میزوپروستول در تونس و اسرائیل موجود است. زنان ساکن در این کشورها و یا زنانی که به این دو کشور مسافرت میکنند به راحتی قادر به استفاده خواهند بود.

  2. میزوپروستول به شکل گسترده ای در این منطقه موجود است. در بیشتر کشورهای منطقه به صورت مستقیم از داروخانه قابل خریداری است.

  3. خدمات پزشکی از راه دور مثل بخشهای  women on web  و  women help women نیز میتوانند ترکیب دارویی میفه پریستون / میزوپروستول را به زنانی که سقط در محل سکونتشان ممنوع است و یا دسترسی به میفه پریستون وجود ندارد ارائه دهند.

bottom of page